THCS, truong, nguyen binh khiem
Thursday, 23/01/2020 - 15:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ENGLISH SPEAKING CLUB 2018-2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ENGLISH SPEAKING CLUB

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-THCS-NBK ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Nhằm khuyến khích học sinh trong việc học và phát triển tiếng Anh, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh cũng như tạo cơ hội cho học sinh luyện nói và diễn suất ngoại ngữ trong giao tiếp.

Căn cứ vào buổi sinh hoạt tổ chuyên môn ngày 10 tháng 11 năm 2018. Sau khi bàn bạc và thảo luận tổ quyết định đưa ra kế hoạch thực hiện một buổi câu lạc bộ tiếng Anh (English speaking club) như sau:

I/ Nội dung chương trình:

1/ Songs (5):

- Introduce + sing a song

- I’m your’s

- Head and shoulder

- Forever friends

- Guitar “ The Jingle Little stars”

          2/ Plays (5):

- One star-fruit gets a 3 pound-gold bag

- The lost shoe

- The Rabbit and the turtle

- Comedy (At the Dentist’s )

- Toothache

3/ Presentation (2):

-Talk about Tet holiday in Vietnam

- Telling story

4/ Dace (2):

-Cha cha cha

-Slowsort (rumba)

II/ Thời gian thực hiện: Tuần 27, sáng thứ Hai ngày 04/3/2019.

 

III/ Phân công:

Trang trí: Thầy Chất

Hát: Thầy Lương, Thầy Thủy

Tiết mục nhảy: Thầy Tới, Thầy thủy, Thầy Lương

Nội dung kịch bản: Thầy Phức, Cô Uyển, Cô Hường

Phụ trách âm thanh: Tới, Sơn.

IV/ Dự toán kinh phí: 2.780.000đ

Bằng chữ: (Hai  triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

Trang trí:      250.000đ

Hoa tươi:      150.000đ

Âm thanh:  (Âm thanh nhà trường )

Hóa trang cho các tiết mục kịch: 2.000.000đ

Nước uống: 180.000đ

Phần thưởng trò chơi cho khán giả: 200.000đ

Câu lạc bộ tiếng Anh (English speaking club) là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục, khuyến khích học sinh trong việc học và phát triển tiếng Anh, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh cũng như tạo cơ hội cho học sinh luyện nói và diễn suất ngoại ngữ trong giao tiếp. Ban giám hiệu và Tổ Tiếng Anh yêu cầu GVCN các lớp nghiêm túc triển khai đúng nội dung, yêu cầu. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, xin liên hệ với Ban giám hiệu và Tổ trưởng tổ Tiếng Anh./.

kế hoạch đẩy đủ có thể tải theo đường link phía dưới

→ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ENGLISH SPEAKING CLUB