THCS, truong, nguyen binh khiem
Thursday, 23/01/2020 - 12:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Kế hoạch tổ chức trò chơi dân gian năm học 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI TRÒ CHƠI DÂN GIAN

 

-Thực hiện theo công văn số 437/PGD-ĐT THCS ngày 11/09/2017, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS 2017-2018 của phòng GD-ĐT huyện Thuận Nam;

-Thực hiện kế số 11/KH – THCS – NBK ngày 11/9/2017 về thực hiện nhiệm vụ GD năm học 2017 – 2018;

Nay trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo tổ chức hội thi “Trò chơi dân gian như sau“ như sau:

 

I/ Mục đích yêu cầu

-Hưởng ứng tốt phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” và đưa các trò chơi dân gian vào trong trường học.

- Giúp đội viên có thái độ đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó trong học tập và trong cuộc sống.

-Giúp đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

-Đẩy mạnh hoạt động văn hoá nghệ thuật trong nhà trường.

-Giáo dục đội viên truyền thống quý báu của dân tộc, yêu quê hương đất nước. Phát huy và giữ gìn truyền thống quý báu của dân tộc ta.

II/  Nội dung-Hình thức:

a.Nội dung:

Thi các môn trò chơi dân gian:Kéo co, Đua ghe ngo, bụm nước đổ chai.

2.  Kéo co :

-Số lượng:10 VĐV tham gia ( 5 nam-5 nữ).

3. Bụm nước đổ chai:

-Số lượng: 04 VĐV tham gia ( 2 nam-2 nữ).

4. Đua ghe ngo:

 -Số lượng: 10 VĐV(5 nam-5 nữ)

  b/Hình thức:

-Mỗi VĐV có thể thi đấu 1 hoặc nhiều môn.

-Mỗi lớp thành lập 1 đội tuyển dự thi. Số lượng, dụng cụ và các nội dung thi đấu đúng với điều lệ của BTC.

- Trang phục: quần áo TD, giầy bata.

3/  Thời gian , địa điểm, Hình thức:

    a/ Thời gian

    -Họp trưởng đoàn (GVCN) vào giờ hội ý thứ hai, Ngày 19 /03/2018

    -Tổ chức thi vào lúc 13g30. Ngày 24/03/2018.              

    b/ Địa điểm:  

 Tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

              c/ Hình thức:

            - Thi đấu thi khối lớp.

           

3/  Cơ cấu giải thưởng.

 Keo co:                       giải I       : 150.000đ

                                             II     : 120.000đ

                                             III    : 100.000đ

                          (I)                         370.000đ (bằng chữ:Ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

 

 

Đua ghe ngo:              giải I       : 150.000đ

                                             II     : 120.000đ

                                            III    : 100.000đ 

                          (II)                       370.000đ (bằng chữ:Ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

 

 

Bụm nước đổ cha:      giải I       : 150.000đ

                                             II     : 120.000đ

                                            III    : 100.000đ 

                          (III)                     370.000đ (bằng chữ:Ba trăm bảy mươi nghìn đồng)

 

Tổng công: I + II + III = 1.110.000đ ( bằng chữ: Một triệu một trăm mười nghìn đông)

 

4/ Phân công phối hợp:

a/ Đối với Ban phụ trách Liên đội:

-Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi “Trò chơi dân gian. Triển khai kế hoạch đến các chi đội.

-Thành lập BTC-BGK và Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi đội tham gia tốt phong trào.

-Giao tổ Thể dục có trách nhiệm sắp xếp lịch thi đấu và phân công trọng tài điều hành hộ thi.

 b/ Đối với cấp chi đội:

-Xây dựng kế hoạch thành lập đội tham gia hội thi “Trò chơi dân gian

-Làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích , ý nghĩa của phong trào.

Hội thi Trò chơi dân giannăm học 2017-2018” là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với thiếu nhi, Ban giám hiệu và Ban phụ trách Liên đội yêu cầu các chi đội nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai theo đúng nội dung, yêu cầu.Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc , xin liên hệ với Ban giám hiệu và TPT Đội.

 

 

 HIỆU TRƯỞNG                                                                               TPT

                                                                                                       

 

 

 

 

     Não Thiên Minh Nguyệt                                                           TRƯỢNG THANH TỚI