THCS, truong, nguyen binh khiem
Thursday, 23/01/2020 - 12:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Kế hoạch tổ chức Đại hội liên đội 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS

 NGUYỄN BỈNH KHIÊM

***

Số:     - KH/LĐ

 

 

Phước Nam, ngày 10 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Căn cứ công căn số 02 CTr/ HĐĐ huyện Thuận NamLiên Đội THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện  Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 của Hội đồng Đội huyện Thuận Nam và Kế hoạch năm học 2017-2018 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Liên đội Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm lập Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

-  Đại hội tổ chức nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được của Liên đội trong nhiệm kỳ 2016 - 2017 và đề ra phương hướng hoạt động đội năm học 2017- 2018; làm cơ sở để đội viên, nhi đồng trong Liên đội rèn luyện và phấn đấu.

- Thông qua Đại hội Liên đội, các em đội viên hiểu được Nghị quyết Đại hội. Biến Nghị quyết Đại hội thành những việc làm thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh về cả tư tưởng chính trị, tổ chức hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học năm học 2017 – 2018 mà nhà trường đề ra nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, giúp các em thêm phần tin yêu vào tổ chức Đội.

II. NỘI DUNG:

- Tồng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội năm học 2017– 2108

- Bầu ra BCH Liên đội mới có đủ năng lực, khă năng và lòng nhiệt tình điều hành các nội dung, phong trào của Đội trong năm học 2017 – 2018.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian tổ chức đại hội trù bị: 14h30 phút thứ 6 ngày 22 tháng 9 năm 2017

- Thời gian tổ chức đại hội chính thức : 14h30 thứ 7 ngày 23 tháng 9 năm 2017.

- Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu Đội viên: 79 đại biểu

- Chi Đội 6,7, 8, 9: 2 đội viên/1 chi đội

2. Đại biểu khách dự: 27 đại biểu

- Cấp xã: 1 đại biểu                            

- Ban giám hiệu: 2 đại biểu

- Chi đoàn: 1 đại biểu

- Ban đại diện CMHS: 1 đại biểu                                   

- Công đoàn: 1 đại biểu

- Tất cả các Giáo viên chủ nhiệm: 26 đại biểu

V. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ổn định tổ chức.

2. Văn nghệ chào mừng.

3. Nghi lễ chào cờ.

4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

5. Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội.

6. Thông qua chương trình đại hội.

7. Báo cáo hoạt động Đội năm học 2016- 2017.

8. Phương hướng hoạt động Đội năm học 2017 – 2018.

9. Thảo luận các chỉ tiêu.

10. Bầu ban kiểm phiếu, ban kiểm phiếu lên làm việc.

11. Ban kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử.

12. Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt.

13. Phát biểu của đại biểu

14. Thư ký tổng kết đại hội.

15. Bế mạc.

VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Lập kế hoạch và thông báo triển khai: Thầy TPT

2. Chuẩn bị văn nghệ: Ban chỉ huy Liên đội

3. Chuẩn bị nội dung chương trình đại hội :Thầy TPT, LĐ trưởng, LĐ phó.

4. Đón tiếp đại biểu, tiếp khách : Ban chỉ huy Liên đội

5. Chuẩn bị giấy mời: Thầy TPT

6. Ban kiểm phiếu Lớp 8/4

7. Dẫn chương trình: Liên Đội trưởng + chủ tịch đoàn

8. Trang trí Đại hội: Thầy TPT, GV nam.

9. Phụ trách âm thanh: Thầy Sơn.

10. Chụp hình: Thầy Dựng

VII. TRANG PHỤC:

- Học sinh mặc trang phục đi học.

- Đội viên phải đeo khăn quàng

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2016 – 2017 của Liên đội Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

        HIỆU TRƯỞNG                                                                 TPT ĐỘI

 

 

 

 

 

  

       Não Thiên Minh Nguyệt                                      Trượng Thanh Tới