THCS, truong, nguyen binh khiem
Monday, 21/10/2019 - 06:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Kế hoạch Hội thi GVDG cấp trường năm học 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2017 – 2018

 

 

          Căn cứ công văn số 1673/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

        Căn cứ công văn số 437/PGDĐT-THCS, ngày 11/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Thuận Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch số 11/KH-THCS-NBK ngày 11/9/2017 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm;

            Với nhu cầu đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nhằm hướng đến xây dựng và phát huy năng lực đội ngũ giáo viên, nay BGH trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng kế hoạch tổ chức “Hôi thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017- 2018” như sau:

            I. Mục đích yêu cầu:

            1) Mục đích:

            Nhằm không ngừng rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ trong phong trào thực hiện công tác giáo dục nói chung, công tác dạy và học nói riêng

            Khích lệ, động viên tinh thần và thái độ học tập của học sinh.

            Nhằm thực hiện tốt việc “Đổi mới đồng bộ”: dạy – học – kiểm tra và tạo nguồn cho Hội thi GVDG cấp huyện, tỉnh năm học tiếp theo theo định kỳ.

            2) Yêu cầu:

            Công tác tổ chức, đánh giá tuyển chọn giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, phải thực chất, khách quan đúng tinh thần hai không của ngành giáo dục. Để thành lập đội Giáo viên đi dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.

            Hồ sơ phải đúng yêu cầu, bảo đảm chất lượng chuyên môn, giáo viên tham gia phải chấp hành đúng quy chế, quy định.

            II. Nội dung kế hoạch:

            A/ Công tác chuẩn bị:

            1) Triển khai kế hoạch và tuyển chọn giáo viên:

 Thông qua kế hoạch chung của nhà trường, qua văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận Nam, Ban Giám hiệu triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đồng thời chỉ đạo các Tổ chuyên môn thực hiện công tác chuẩn bị, đăng kí danh sách tham gia hội thi.

            Nhà trường căn cứ theo tiêu chuẩn tuyển chọn và từ danh sách đăng kí của các Tổ chuyên môn để tuyển chọn ra đội tuyển giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện. Qua kết quả Hội thi cấp trường tuyển chọn đội tuyển dự trữ cho Hội thi GV THCS dạy giỏi cấp huyện.

            Các Tổ chuyên môn triển khai kế hoạch đồng thời đăng ký danh sách dự thi cấp trường.

            Điều kiện dự thi: Giáo viên dự thi phải là giáo viên vào biên chế ít nhất một năm.

            2) Công tác tổ chức:

            Từ danh sách đã tuyển chọn, Hiệu trưởng ra các quyết định thành lập Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường (Quyết định thành lập hội thi, Quyết định thành lập ban giám khảo hội thi, lập bản dự trù kinh phí cho hội thi; xây dựng lịch thi, kiểm tra hồ sơ, ngày thi, tiết thi, lớp thi, kết thúc tổng kết hội thi,…)

            3) Nội dung dự thi: Nội dung dự thi gồm 2 phần: Thực hành.

            Thực dạy 2 tiết trên lớp để ban giám khảo dự và đánh giá (trong đó có 1 tiết tự chọn, 1 tiết bốc thăm, hoặc do ban giám khảo chỉ định, ở bất kỳ lớp nào), phải có 1 tiết dạy trình chiếu.

            Nếu là các môn Sinh, Hóa, Lý thì 1 trong 2 tiết cần phải phải có 1 tiết thực hành

            B/ Thực hiện kế hoạch:

            1. Thời gian tổ chức:

            Từ ngày 12/3 đến 24/3/2018 (tuần 28 – 29).

            Thực hiện lịch thi theo thời khóa biểu đang học ứng với môn, tiết, lớp mà giáo viên đã đăng kí. Trên cơ sở đó, hiệu phó chuyên môn xây dựng thành lịch thi cụ thể và phổ biến cho toàn thể ban giám khảo, giáo viên dự thi nhằm tạo sự chủ động cho việc dự giờ, đánh giá tiết dạy.Tuy nhiên, lịch thi có thể được bố trí linh động vào các tiết trống sau khi đãcó sự thống nhất chung trước khi thực hiện.

(Các tổ trưởng cần linh động )

            3) Dự kiến Ban giám khảo hội thi

  • Danh sách ban giám khảo:

-Môn Toán: Các đồng chí: Hạnh , Dung

-Môn Ngữ Văn-GDCD: Các đồng chí: Quang, Nguyệt.

-Môn Sinh, Hóa, Lý, Công nghệ: Các đồng chí:  Quý, Lành.

-Môn Anh: Các đồng chí:  Uyển, Phức.

-Môn Sử, Địa: Các đồng chí: Thống, Đ.Tâm.

-Môn: Nhạc, Họa, Thể dục: Hường, Phước, Vi.

 ( Kèm theo Quyết định thành lập hội thi của Hiệu trưởng)

  • Quy chế hội thi:

-Mỗi giám khảo phải trực tiếp kiểm tra hồ sơ giáo viên dự thi theo phân công

 ( kiểm tra độc lập rồi lấy điểm trung bình cộng từ các giám khảo) và dự đủ số tiết quy định, phải ra bài tập lý thuyết có quy định thời gian làm bài cho giáo viên thực hiện

      -Nếu vắng vì lý do đột xuất thì phải báo cho trưởng ban tổ chức hội thi kịp thời

bố trí người khác làm giám khảo thay thế hoặc có hướng xử lý khác;

             -Các hồ sơ hội thi, giám khảo phải hoàn thành và nộp về cho ban tổ chức hội thi.

  • Kinh phí cho Hội thi được thực hiện theo quy định chế độ Hội thi cấp trường

            4) Quy định đối với giáo viên dự thi:

  • Giáo viên dự thi có những trách nhiệm và quyền hạn sau:

      Tất cả giáo viên đã vào biên chế đều phải tham gia hội thi( trừ trường hợp ốm đau, con nhỏ, và những trường GV có tuổi )

  • Mỗi giáo viên dự thi phải nộp đủ, đúng và kịp thời các loại hồ sơ quy định: Giáo

 án giảng dạy trên lớp, sổ dự giờ, giáo án của hai tiết dạy

               Mỗi giáo viên dự thi phải thực dạy 2 tiết, thực hành và thực hiện phần thi lý

thuyết theo quy định

  • .Nếu thực hiện dạy trình chiếu bằng giáo án điện tử, qua chương trình, Violet,

Powerpoint, … thì rất tốt (Nhà trường luôn khuyến khích thực hiện đa dạng hóa việc ứng dụng CNTT)

  • Kinh phí bồi dưỡng được hưởng theo quy định

            5) Thư kí hội đồng thi:

            Có trách nhiệm ghi lại biên bản thể hiện được toàn bộ diễn biến, kết quả của hội thi.

            6) Các bộ phận thư viện, thiết bị, tài vụ, văn thư, bảo vệ:

            Phải thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình phục vụ tốt cho Hội thi (Có trách nhiệm  hỗ trợ Hội thi theo chức năng được phân công)

            7) Thông tin báo cáo:

            - Tổ trưởng tổng hợp kết quả báo cáo cho BGH (theo từng đợt, có ghi rõ trên kế hoạch chung của trường)

            - BGH có trách nhiệm tuyển chọn,  thành lập đoàn giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm 2017-2018) theo quy định của Phòng Giáo dục.

            8) Kết quả:

Số Giáo viên dự thi

Tổng số tiết dự thi

Số tiết đạt loại giỏi

Số tiết đạt loại khá

Số Giáo viên được khen

 

 

 

 

 

            Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chúc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018, mọi sự đóng góp xây dựng kế hoạch sẽ được xem xét và bổ sung, thay đổi cho đến trước ngày thực hiện Hội thi (nếu hợp lý và cần thiết)./.