THCS, truong, nguyen binh khiem
Sunday, 18/08/2019 - 08:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018 - 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về


LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

 

I. Các môn kiểm tra theo TKB:

a. Kiểm tra theo TKB trong tuần 34

 - K9 gồm các môn sau:

       Môn Thể dục; Âm nhạc; môn tự chọn ; Công Dân; Công Nghệ.

 - K6,7,8 gồm các môn sau:

       Môn Mỹ thuật(tiết thứ nhất), Thực hành Môn C.Nghệ.

b. Kiểm tra theo TKB trong tuần 35 cho K6,7,8 gồm các môn sau:

      Môn Thể dục;  Âm nhạc; Mỹ thuật(tiết thứ hai),

II. Các môn kiểm tra theo lịch chung:

 

Tuần 34+35: Cho Khối 9 (Từ ngày 22/4 đến 04/5/2019).

1-SUẤT SÁNG (KHỐI 9)

Thứ  Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

NĂM

25/4/2019

SINH HỌC

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

HÓA

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

SÁU

26/4/2019

VẬT LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

NGỮ VĂN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

BẢY

27/4/2019

GDCD

8 giờ  30

8 giờ  40

8g45

45 phút

C.NGHỆ

9 giờ  30

9 giờ  40

9g45

45 phút

NĂM

02/5/2019

ĐỊA LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TOÁN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

SÁU

03/5/2019

LỊCH SỬ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TIẾNG ANH

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

 

* Phần nghe T.Anh giao GVBM bố trí thời gian thực hiện.

 

Tuần 36: Cho Khối 6,7,8 (Từ ngày 06 đến 11/5/2019).

2-SUẤT SÁNG (KHỐI 8)

Thứ  Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

HAI

06/5/2019

SINH HỌC

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

VẬT LÝ

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

BA

07/5/2019

HÓA

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

LỊCH SỬ  

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

08/5/2019

GDCD

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

NGỮ VĂN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

NĂM

09/5/2019

ĐỊA LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TOÁN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

SÁU

10/5/2019

TIẾNG ANH

8 giờ  30

8 giờ  40

8g45

45 phút

C.NGHỆ

9 giờ  30

9 giờ  40

9g45

45 phút

 

3-SUẤT CHIỀU  (KHỐI 6&7)

Thứ   Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

HAI

06/5/2019

SINH HỌC

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

VẬT LÝ

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút

BA

07/5/2019

ANH

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

LỊCH SỬ  

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút

08/5/2019

GDCD

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

NGỮ VĂN

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

90 phút

NĂM

09/5/2019

ĐỊA LÝ

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

TOÁN

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

90 phút

SÁU

10/5/2019

TIN

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

C.NGHỆ

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút