THCS, truong, nguyen binh khiem
Thursday, 23/01/2020 - 15:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018 - 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về


LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

 

I. Các môn kiểm tra theo TKB:

a. Kiểm tra theo TKB trong tuần 34

 - K9 gồm các môn sau:

       Môn Thể dục; Âm nhạc; môn tự chọn ; Công Dân; Công Nghệ.

 - K6,7,8 gồm các môn sau:

       Môn Mỹ thuật(tiết thứ nhất), Thực hành Môn C.Nghệ.

b. Kiểm tra theo TKB trong tuần 35 cho K6,7,8 gồm các môn sau:

      Môn Thể dục;  Âm nhạc; Mỹ thuật(tiết thứ hai),

II. Các môn kiểm tra theo lịch chung:

 

Tuần 34+35: Cho Khối 9 (Từ ngày 22/4 đến 04/5/2019).

1-SUẤT SÁNG (KHỐI 9)

Thứ  Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

NĂM

25/4/2019

SINH HỌC

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

HÓA

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

SÁU

26/4/2019

VẬT LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

NGỮ VĂN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

BẢY

27/4/2019

GDCD

8 giờ  30

8 giờ  40

8g45

45 phút

C.NGHỆ

9 giờ  30

9 giờ  40

9g45

45 phút

NĂM

02/5/2019

ĐỊA LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TOÁN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

SÁU

03/5/2019

LỊCH SỬ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TIẾNG ANH

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

 

* Phần nghe T.Anh giao GVBM bố trí thời gian thực hiện.

 

Tuần 36: Cho Khối 6,7,8 (Từ ngày 06 đến 11/5/2019).

2-SUẤT SÁNG (KHỐI 8)

Thứ  Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

HAI

06/5/2019

SINH HỌC

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

VẬT LÝ

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

BA

07/5/2019

HÓA

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

LỊCH SỬ  

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

08/5/2019

GDCD

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

NGỮ VĂN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

NĂM

09/5/2019

ĐỊA LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TOÁN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

SÁU

10/5/2019

TIẾNG ANH

8 giờ  30

8 giờ  40

8g45

45 phút

C.NGHỆ

9 giờ  30

9 giờ  40

9g45

45 phút

 

3-SUẤT CHIỀU  (KHỐI 6&7)

Thứ   Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

HAI

06/5/2019

SINH HỌC

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

VẬT LÝ

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút

BA

07/5/2019

ANH

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

LỊCH SỬ  

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút

08/5/2019

GDCD

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

NGỮ VĂN

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

90 phút

NĂM

09/5/2019

ĐỊA LÝ

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

TOÁN

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

90 phút

SÁU

10/5/2019

TIN

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

C.NGHỆ

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút