THCS, truong, nguyen binh khiem
Thứ năm, 23/01/2020 - 11:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Kế hoạch thi HK2 năm học 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức kiểm tra Học kỳ 2, năm học 2017-2018

 

Thực hiện theo công văn số 437/PGD-ĐT-THCS ngày 11/09/2017 của phòng GD-ĐT huyện Thuận Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 151/PGDĐT-THCS ngày 04/4/2018 của Phòng GDĐT Thuận Nam V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018;

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-THCS-NBK ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

          Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

I/ THỜI GIAN VÀ THỜI LƯỢNG CÁC MÔN KIỂM TRA.

  1. Thời gian tổ chức kiểm tra:

          a) Kiểm tra theo TKB.

Tuần 34: K9 gồm các môn sau: Thể dục; Âm nhạc; hai môn tự chọn; GDCD, Công Nghệ.

          Tuần 35: K6,7,8 gồm các môn sau: Thể dục; Âm nhạc; Mỹ thuật; Công Nghệ; GDCD.

b) Kiểm tra theo lịch chung.

Tuần 35: Khối 9 (8 bộ môn còn lại).

          Tuần 36: K6,7,8 (8 bộ môn còn lại).

Đối với các môn có kiểm tra thực hành + lý thuyết. Thì cho kiểm tra thực hành trong tuần 33

  2. Thời lượng kiểm tra:

          Kiểm tra 90 phút: Môn Toán , Ngữ văn, Mỹ thuật lớp 6, 7, 8 và môn Công Nghệ 6+9 (thực hành + lý thuyết).

          Kiểm tra 45 phút: Các môn còn lại lớp 6, 7, 8 và 9.

          3. Yêu cầu ra đề kiểm tra:

a) Lượng kiến thức đề kiểm tra phải nằm trong phạm vi đề cương đã ra.

b) Đề kiểm tra có sự phân hóa hợp lý với các đối tượng HS.

c) Khi ra đề chú ý đến HS có trình độ YẾU - KÉM

d) Ôn tập sát đề cương, mức độ BIẾT, HIỂU phải đạt 60% trở lên.

e) Hai đề phải có tính tương đương cao: cả hình thức và nội dung:

+Cùng số câu hỏi (trắc nghiệm và tự luận)

+Cùng loại câu hỏi

+Cùng biểu điểm tương ứng

+Cùng lượng nội dung kiến thức

II/ CÁCH RA ĐỀ:

1/ Cấp ra đề: Nhà trường ra đề cho tất cả các môn học của bốn khối lớp 6,7,8,9 (trừ hai môn Ngữ Văn và Toán 9 do Phòng GDĐT Thuận Nam ra đề).

2/ Hình thức và nội dung ra đề:

          a) Tất cả đề ra đều theo hướng trắc nghiệm khách quan kết hợp với câu hỏi tự luận, tùy theo đặc trưng bộ môn, tỷ lệ điểm trắc nghiệm và tự luận sao cho phù hợp với từng bộ môn. Câu hỏi trắc nghiệm có thể mỗi câu đúng 0.25đ.

          b) Nội dung: Nội dung ra đề nằm trong chương trình học và được trãi đều từ tuần 20 đến tuần 34 của chương trình HK2. Tỷ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phải phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu của từng bộ môn theo tỷ lệ như sau:

Kiến thức nhận biết 20%; thông hiểu 50%; vận dụng 30%.

          c) Quy trình ra đề:

          -Tất cả giáo viên giảng dạy đều phải ra đề

          -Nhà trường ra Quyết định thành lập hội đồng ra đề thi và duyệt đề thi, bao gồm BGH, tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên giỏi ở các bộ môn.

          -Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ Văn, Sử, Địa và Tiếng Anh ở các khối lớp 6,7,8,9 phải ra đề theo ma trận đề.

          -Mỗi môn/lớp phải có 02 bộ đề và 02 đáp án. Thời gian giáo viên bộ môn nộp cho BGH đầu tuần 33. (nộp bằng file lưu trong USB)

          -Hội đồng ra đề tổ chức phản biện đề, điều chỉnh và hoàn thiện đề vào thứ bảy của tuần 33.

          -Từ thứ ba đến thứ bảy của tuần 34 nhà trường tiến hành sao in, đóng gói niêm phong đề và đáp án.

III/ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHUẨN BỊ CHO KTCL HKII.

1/ Tổ trưởng chuyên môn tổ chức sinh hoạt tổ và điều chỉnh PPCT sao cho tiết ôn tập phải liền kề với tiết thi ở tuần 33,34 (đ/v K9) và tuần 35 (đ/v K6,7,8).

2/ Trong tuần 32 tất cả các bộ môn của khối lớp 6,7,8 phải chép đề cương ôn tập cho học sinh.

3/ Trong tuần 33 và 34 tổ chức ôn tập cho học sinh theo PPCT, các tổ chuyên môn cần tổ chức thao giảng chuyên đề tiết ôn tập trong tuần 33 và 34.

IV/ LỊCH KIỂM TRA VÀ TỔ CHỨC COI, CHẤM, VÀO ĐIỂM KIỂM TRA.

1/ Lịch kiểm tra:

Đối với lớp 9: Học sinh làm bài thi trên giấy thi theo quy định, có rọc phách

 

 

 

Tuần 34+35: Cho Khối 9 (Từ ngày 27/4 đến 04/5/2018).

 

1-SUẤT SÁNG (KHỐI 9)

Thứ  Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

SÁU

27/4/2018

SINH HỌC

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

HÓA

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

BẢY

28/4/2018

GDCD

8 giờ  30

8 giờ  40

8g45

45 phút

C.NGHỆ

9 giờ  30

9 giờ  40

9g45

45 phút

02/5/2018

VẬT LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

NGỮ VĂN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

NĂM

03/5/2018

ĐỊA LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TOÁN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

SÁU

04/5/2018

LỊCH SỬ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TIẾNG ANH

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

* Phần nghe T.Anh giao GVBM bố trí thời gian thực hiện.

Tuần 35+36: Cho Khối 6,7,8 (Từ ngày 05 đến 10/5/2018).

 

2-SUẤT SÁNG (KHỐI 7)

Thứ  Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

BẢY

05/5/2018

GDCD

8 giờ  30

8 giờ  40

8g45

45 phút

C.NGHỆ

9 giờ  30

9 giờ  40

9g45

45 phút

HAI

07/5/2018

SINH HỌC

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

HÓA (8) – TIN(6,7)

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

BA

08/5/2018

VẬT LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

NGỮ VĂN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

09/5/2018

ĐỊA LÝ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TOÁN

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

90 phút

NĂM

10/5/2018

LỊCH SỬ

6 giờ  45

7 giờ 00

7g05

45 phút

TIẾNG ANH

8 giờ 15

8 giờ 30

8g35

45 phút

 

 

 

 

3-SUẤT CHIỀU  (KHỐI 6&8)

Thứ   Ngày

Môn

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Bắt đầu tính giờ

Thời gian làm bài

BẢY

05/5/2018

GDCD

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

C.NGHỆ

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút

HAI

08/5/2017

SINH HỌC

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

HÓA (8) – TIN(6)

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút

BA

09/5/2017

VẬT LÝ

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

NGỮ VĂN

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

90 phút

10/5/2017

ĐỊA LÝ

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

TOÁN

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

90 phút

NĂM

11/5/2017

LỊCH SỬ

13 giờ  00

13 giờ 10

13g15

45 phút

TIẾNG ANH

14 giờ 15

14 giờ 20

14g25

45 phút

 

 

2/ Tổ chức chấm bài kiểm tra HK2.

          a) Bài kiểm tra lớp 9 ở 8 môn thi trên giấy thi quy định được rọc phách và chấm chéo, các khối còn lại cũng phân công chấm chéo (giáo viên dạy bộ môn không chấm bài của học sinh lớp mình dạy).

          b) Chấm phúc khảo: BGH chấm 5%, tổ trưởng chuyên môn chấm 10% bài/lớp

          c) Kiểm tra xong môn nào thì tổ chức chấm bài ngay môn đó.

3/ Vào điểm, cộng điểm, xếp loại.

          -Để tránh tình trạng sửa điểm nhiều, yêu cầu các tổ phân công kiểm tra chéo sổ điểm cá nhân trước khi vào điểm TBm của sổ điểm chính.

          -GVCN cộng điểm TBmHK2 và TBmCN, xếp loại hai mặt giáo dục bằng viết chì, sau đó phân công kiểm tra chéo rồi mới viết lại bằng bút mực.

Lưu ý: Đối với lớp 9, kiểm tra xong môn nào, thì lập tức tổ chức chấm bài ngay môn đó để kịp thời vào điểm, cộng điểm, đánh giá xếp loại và hoàn thành xét Tốt nghiệp THCS trước ngày 15/5/2018.

THÔNG TIN CẦN LƯU Ý:

C Đối với K9, chấm bài, thống kê điểm thi học kỳ 2 hạn chót sáng ngày 08/5/2018.

C Đối với K6,7,8 chấm bài, thống kê điểm thi học kỳ 2 hạn chót sáng ngày 18/5/2018.

C Cộng điểm TBmHK2 và TBmCN hạn chót ngày 22/5/2018

C Tổng kết tổ vào ngày 25/5/2018.

Nơi nhận:                                                                           

-BGH;                                                     

-TTCM, GVCN;

-Lưu: VT.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phú Năng Lành