THCS, truong, nguyen binh khiem
Thursday, 23/01/2020 - 11:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Kế hoạch thi tuyển học sinh giỏi khối 8 năm học 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức thi và bồi dưỡng Học sinh giỏi khối 8

Năm học 2017 - 2018

 

 

Căn cứ  Công văn số 1600/SGDĐT-KTKĐ ngày 23 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn Học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh; thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp quốc gia, năm 2017.

Thực hiện theo công văn số 437/PGD-ĐT-THCS ngày 11/09/2017 của phòng GD-ĐT huyện Thuận Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018 ;

  Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-THCS-NBK ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng  kế hoạch tổ chức thi và bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8 cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

          I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm xây dựng đội tuyển học sinh giỏi của trường dự thi HSG các cấp (các môn văn hoá), qua đó khích lệ động viên tinh thần học tập của học sinh trong nhà trường.

II/ NỘI DUNG:

A/ Triển khai kế hoạch

Thông qua phiên họp trong tháng 3/2018, BGH triển khai kế hoạch đến các tổ và GVBM dạy các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sử, Địa. Qua đó thống nhất kế hoạch thực hiện, tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch đến các thành viên trong tổ qua buổi họp tổ.

Thành lập hội đồng ra đề, duyệt đề, coi và chấm thi chọn HSG.

Niêm yết lịch thi chọn HSG cấp trường và tổ chức thi theo lịch.

Công bố kết quả và quyết định thành lập đội tuyển dự thi cấp huyện

Hoàn thành hồ sơ dự thi tuyển HSG cấp trường.

B/ Tổ chức thực hiện:

1/ Công tác tuyển chọn:

GVBM dạy các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Sử, Địa phát hiện học sinh có năng lực học tập, kết hợp với GVCN rà soát kết quả học tập HK1 căn cứ điều kiện để tuyển chọn các em đăng ký môn theo sở trường của mình (có mẫu đăng ký).

Giáo viên bộ môn hướng dẫn các em tự bồi dưỡng ở nhà kết hợp việc kiểm tra trước khi thi cấp trường

          Điều kiện tuyển chọn:

          Học sinh có kết quả Hạnh kiểm và Học lực năm học trước từ Khá trở lên.

          Điểm của môn dự thi ở năm học trước phải đạt từ 8.0 trở lên.

          Điểm thi hiện tại sẽ được chọn từ cao xuống thắp để đưa vào danh sách đội tuyển (nhưng phải đạt từ 10/20 trở lên).

2/ Công tác chuẩn bị:

          a) Tổ trưởng chuyên môn phân công GVBM ra đề thi, đáp án, duyệt đề và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu.

b) Ban giám hiệu phân công  giáo viên coi thi, chấm thi, xét tuyển, có quyết định của Hiệu trưởng kèm theo.

c) Quy định thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.

3/ Quy định thời gian và phân công thực hiện:

a) Quy định thời gian :

          - Thời gian nộp đề thi, đáp án (cho bộ phận văn thư): 06/4/2018.

          - Thời gian tổ chức thi tuyển: Tám (08) môn văn hoá:

* Sáng 10/4/2018: Tại Phòng chiếu số 2 các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh gồm 24 em

Tại Phòng họp Hội đồng môn: Ngữ Văn gồm 28 em

*Thời gian chấm thi, xét tuyển: Sáng 11/4/2018; tại Phòng Hiệu trưởng.

*Phân công coi, chấm, xét chọn:

b) Coi thi: Trưởng Thanh Tới và Nại Thị Kiều Chinh.

c) Chấm thi gồm: Tất cả giáo viên bộ môn đang trực tiếp dạy 5 môn nói trên ở lớp 8.

          Cụ thể:        + Đàng Năng Hạnh- chấm môn Toán

                             + Thạch Minh Nhiên - chấm môn Hóa

                             + Lưu Đan Anh Dũ- chấm môn Vật lý

                             + Lưu Ngọc Quang - chấm môn Ngữ văn

                             + Phú Thị Ngọc Uyển-chấm môn Tiếng Anh

          Hội đồng xét chọn HSG, gồm:

                             + đ/c: Não Thiên Minh Nguyệt PHT- Chủ tịch HĐ

                             + đ/c: Phú Năng Lành cùng  5 GVBM - thành viên.

                             + đ/c: Thạch Minh Nhiên - thư ký  

          4/ Công tác xét tuyển và phân công bồi dưỡng :

Căn cứ kết quả thi, chọn những em có điểm cao vào đội tuyển học sinh giỏi của trường

Phân công bồi dưỡng theo kế hoạch:

STT

Họ tên GV

Bộ môn phụ trách

Lịch đăng ký dạy

Ghi chú

1

Đàng Năng Hạnh

Toán

Chiều T2 + T4

 

2

Lưu Ngọc Quang

Ngữ Văn

Chiều T4 + T5

 

3

Phú Thị Ngọc Uyển 

Tiếng Anh

Chiều T3 + T4

 

4

Thạch Minh Nhiên

Hóa học

Chiều T3 + T5

 

5

Lưu Đan Anh Dũ

Vật lý

Chiều T2 + T4

 

Phó hiệu trưởng có trách nhiệm thiết lập hồ sơ đội tuyển HSG đăng ký thi HSG cấp huyện.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức thi chọn HSG cấp trường năm học  2017-2018. Đề nghị các Tổ chuyên môn và các thành viên được phân công nghiêm túc thực hiện kế hoạch này dưới sự chỉ đạo của Chuyên môn nhà trường. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng để điều chỉnh kế hoạch./.

 

Nơi nhận:                                                                           

-BGH;                                                     

-TTCM, GVCN;

-Lưu: VT.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phú Năng Lành