THCS, truong, nguyen binh khiem
Thursday, 23/01/2020 - 15:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

Kế hoạch về việc tổ chức Ngày hội trò chơi dân gian, năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức Ngày hội trò chơi dân gian, năm học 2018-2019

 

Thực hiện theo công văn số 509/PGD-ĐT-THCS ngày 11/09/2018 của phòng GD-ĐT huyện Thuận Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2018-2019 ;

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-THCS-NBK ngày 12/9/2018 của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm về thực hiện nhiệm vụ Giáo dục năm học 2018-2019;

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức Ngày hội “Trò chơi dân gian” như sau:

I/ Mục đích yêu cầu

- Hưởng ứng tốt phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” và đưa các trò chơi dân gian vào trong trường học.

- Giúp đội viên có thái độ đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó trong học tập và trong cuộc sống.

- Giúp đội viên thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- Đẩy mạnh hoạt động văn hoá nghệ thuật trong nhà trường.

- Giáo dục đội viên truyền thống quý báu của dân tộc, yêu quê hương đất nước. Phát huy và giữ gìn truyền thống quý báu của dân tộc ta.

II/  Nội dung-Hình thức:

1/ Nội dung:

Thi các môn trò chơi dân gian:Kéo co, Bịt mắt đánh trống tiếp sức, bụm nước đổ chai.

a) Kéo co: Số lượng: 10 VĐV tham gia (5 nam-5 nữ).

b) Bụm nước đổ chai: Số lượng: 04 VĐV tham gia (2 nam-2 nữ).

c) Đánh trống tiếp sức: Số lượng: 6 VĐV (3 nam-3 nữ)

 

2/ Hình thức:

- Mỗi VĐV có thể thi đấu 1 hoặc nhiều môn.

- Mỗi lớp thành lập 1 đội tuyển dự thi. Số lượng, dụng cụ và các nội dung thi đấu đúng với điều lệ của BTC.

- Trang phục: quần áo TD, giầy bata.

 

3/  Thời gian, địa điểm, hình thức:

a) Thời gian

- Họp trưởng đoàn (GVCN) vào giờ hội ý thứ hai, Ngày 11/03/2019 (Tuần 28)

-Tổ chức thi vào lúc 6 g30. Ngày 23/3/2019 (Thứ Bảy – tuần 29).              

b) Địa điểm:  Tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

c) Hình thức: Thi đấu thi khối lớp.

 

4/  Cơ cấu giải thưởng.

a) Kéo co:      Giải I:          150.000đ

                      Giải II:         120.000đ

                      Giải III:       100.000đ     

370.000đ  x 4 khối = 1.480.000đ

(bằng chữ: Một triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

b) Đánh trống tiếp sức:     Giải I:          150.000đ

                                          Giải II:         120.000đ

                                          Giải III:       100.000đ     

         370.000đ  x 4 khối = 1.480.000đ

(bằng chữ: Một triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

c) Bụm nước đổ chai:       Giải I:          150.000đ

                                         Giải II:         120.000đ

                                         Giải III:       100.000đ      

                                                             370.000đ  x 4 khối = 1.480.000đ 

                                (bằng chữ: Một triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

Tổng cộng: (a) + (b) + (c) = 4.440.000đ

                              (bằng chữ: Bốn triệu bốn trăm bốn mười nghìn đông)

5/ Phân công phối hợp:

a) Đối với Ban phụ trách Liên đội:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi “Trò chơi dân gian“. Triển khai kế hoạch đến các chi đội.

-Thành lập BTC-BGK và Có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi đội tham gia tốt phong trào.

- Giao tổ Thể dục có trách nhiệm sắp xếp lịch thi đấu và phân công trọng tài điều hành Hội thi.

b) Đối với cấp chi đội:

Xây dựng kế hoạch thành lập đội tham gia hội thi “Trò chơi dân gian”

Làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích , ý nghĩa của phong trào.

Hội thi “Trò chơi dân gian”năm học 2018-2019” là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với thiếu nhi, Ban giám hiệu và Ban phụ trách Liên đội yêu cầu các chi đội nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai theo đúng nội dung, yêu cầu. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, xin liên hệ với Ban giám hiệu và TPT Đội./.

Kế hoạch đầy đủ có thể tải về theo đường link phía dưới

→ Kế hoạch về việc tổ chức Ngày hội trò chơi dân gian, năm học 2018-2019